Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

Het Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, de Iboxx Euro Non-Sovereign Index.

Rendement

 

Het Fonds heeft als doel door actief beheer een hoger rendement te behalen dan de benchmark.Hierbij is het streven om de ex-ante tracking error niet boven de 2% te laten uitkomen. Het Fonds belegt in bedrijfsobligaties, semi-overheidsobligaties en in obligaties met onderpand.De benchmark voor het Fonds is de iBoxx EUR Non-Sovereign.

 

Performance Fonds Benchmark Verschil
1 maand 0.62 0.57 0.06
3 maanden -0.82 -0.94 0.12
Dit jaar -1.1 -1.41 0.31
1 jaar -0.98 -1.29 0.32
3 jaar 2.6 2.14 0.46
5 jaar 1.92 1.49 0.42

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2021.

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926