Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

Het Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, de Iboxx Euro Non-Sovereign Index.

Fondsfeiten

 

Het Achmea Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, de Iboxx Euro Non-Sovereign Index.

 

Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, semi-overheidsobligaties en in obligaties met onderpand, gedenomineerd in Euro’s. Het beleggingsproces sluit aan bij de bestaande Euro Investment Grade strategie. Actief beheer betekent dat er bewuste keuzes worden gemaakt om van de benchmark af te wijken. Hierbij ligt de focus op de risico-allocatie naar segment, sector en issuers. Kenmerkend voor de strategie is de flexibiliteit bij de inzet van de risico-allocatie. Zo kan er ook bij veranderende marktomstandigheden meerwaarde worden gecreëerd.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Vastrentend
Fondsgrootte 476.323.289,40
Aantal participaties 4.403.831,78
Intrinsieke waarde 108,16
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,17%
Transactiekosten 0,19%
Toetredingskosten 0,58%
Uittredingskosten 0,00%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Gwennaële Bruning
Benchmark iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926