Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

Het Fonds heeft als doel door actief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van kosten jaarlijks 35 basispunten hoger is dan dat van de samengestelde benchmark, bestaande uit 60% Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Germany Total Return Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France Total Return Index Unhedged EUR.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in inflatie gerelateerde staatsobligaties uitgegeven door Frankrijk en Duitsland. Het Fonds heeft als doel door actief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van kosten jaarlijks 35 basispunten hoger is dan dat van de samengestelde benchmark, bestaande uit 60% Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Germany Total Return Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France Total Return Index Unhedged EUR.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-3-2017
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436221
Fondsgrootte 116.560.031,85
Aantal participaties 967.247,78
Intrinsieke waarde 120,51
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,24%
Transactiekosten* 0,08%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark 60% Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Germany TR Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France TR Index Unhedged EUR

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926