Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Government Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het Fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.

 

Fondsinformatie t/m 31 januari 2023
Fondsnaam Achmea IM Euro Government Bond Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Staatsobligaties
ISIN Code NL0015436346
Totale fondsgrootte 1.182.615.819
Aantal uitstaande participaties 13.249.321
Intrinsieke waarde 89,26
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,13%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Europese centrale bank

De ECB moet vooral vooruit blijven kijken

De ECB baseert zich te veel op achterhaalde cijfers en stijgende energie- en voedselprijzen. En wakkert onnodig de recessie aan.

Lees de Kwartaalupdate LDI/Staatsobligaties Q3 2022