Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Government Bond Fund

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in staatsobligaties van alle landen van de Eurozone.

Fondsfeiten

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark.

 

Het fonds belegt in staatsobligaties van alle landen van de Eurozone. Actief beheer betekent dat er bewuste keuzes worden gemaakt om van de benchmark af te wijken. Hierbij ligt de focus op verschillen in renteontwikkelingen tussen Eurozone landen, de absolute verandering van de marktrentes, veranderingen in de vorm van de rentecurves en verschillen tussen individuele obligaties. Kenmerkend voor de strategie is de flexibiliteit bij de inzet van de rendementsdrijvers. Daardoor kan er ook bij veranderende marktomstandigheden meerwaarde voor de deelnemers worden gecreëerd.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436346
Fondsgrootte 1.703.871.175,60
Aantal participaties 15.608.933,45
Intrinsieke waarde 109,16
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,12%
Transactiekosten* 0,01%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926