Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM ESG Global Equity Fund I

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM ESG Global Equity Fund – I
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 25-2-2020
Beleggingscategorie Aandelen
ISIN Code NL0015436239
Totale fondsgrootte 844.141.424
Aantal uitstaande participaties 5.717.237
NAV 31-12-2023 147,65
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,09%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

smartphone

Corrigeren voor intangible activa verbetert book-to-price factor

Het corrigeren van de boekwaarde voor intangible activa zorgt voor betere vergelijkbaarheid van bedrijven en verbetert daarmee de book-to-price en het geaggregeerde value factor rendement.

Lees meer in de Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen Q3 2022