Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen bij een lager risico dan de benchmark en bescherming te bieden in dalende markten.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen bij een lager risico dan de benchmark en bescherming te bieden in dalende markten. Daartoe wordt er gewerkt met verschillende vermogensbeheerders met verschillende beleggingsstijlen. Zij hebben het mandaat om direct in Europese en/of Noord-Amerikaanse high yield instrumenten te beleggen.

 

Instrumenten waarin mag worden belegd zijn onder meer high yield bonds, leveraged loans, Amerikaanse overheids(gerelateerde) obligaties en staatsobligaties van OECD Eurozone landen met een minimum rating van AA-, deferred interest bonds, zero coupon bonds, cash pay bonds, pay in kind bonds en convertible bonds. Cash instrumenten van investment grade instellingen waarin mag worden belegd zijn onder meer deposito’s, korte termijn geldmarkt instrumenten met een looptijd korter dan 1 jaar en commercial paper.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-7-2007
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436387
Fondsgrootte 2.404.254.274,81
Aantal participaties 1.110.018,01
Intrinsieke waarde 2.165,96
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,48%
Transactiekosten* 0,24%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Sander Kleine
Benchmark ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926