Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Stemmen

Actief gebruik maken van stem- en spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

We passen het MVB-beleid toe in onze beleggingspools en maken daarbij actief gebruik van het stemrecht bij ondernemingen.

 

Aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen

Als het nodig is, zijn we zelf aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen. Bijvoorbeeld als we namens de beleggingspools het woord willen voeren of vragen willen stellen aan de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen over controversiële financiële of maatschappelijke ondernemingsbeslissingen.

Proxy voting

De aandelenpools hebben een internationale portefeuille. We stemmen daarom ook vaak op afstand (proxy voting). Ook hierbij geldt: met een ‘vote disclosure’-systeem geven we dan inzicht in ons stemgedrag.

 

Naar Proxy Voting

Publicatie rapportages en stemgedrag

Rapportages en stemgedrag van onze beleggingspools publiceren we op onze website. We bieden u ook de mogelijkheid om voor uw discretionaire aandelenmandaten te stemmen en de resultaten daarvan op uw eigen website te publiceren.

 

Lees meer: Achmea IM meest duurzame Nederlandse vermogensbeheerder in stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen

 

Bekijk de video over impact met stemmen en engagement.

 

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474