Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I

De doelstelling van het Fonds is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen outperformance target en heeft geen benchmark. In deze Participatieklasse wordt een Beheervergoeding in rekening gebracht.

Overige informatie

 

Fondsdocumentatie
Factsheet (pdf)
Prospectus (pdf)
Fondsvoorwaarden (pdf)
Begrippenlijst duurzaamheidsrisico (pdf)

 

Jaarverslagen

Deze participatieklasse is opgericht per 1 februari 2024. Vanaf 2025 wordt op deze pagina het jaarverslag gepubliceerd.

 

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474