Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta.

Fondsfeiten

 

Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. De benchmark van het fonds wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement (gecorrigeerd voor de impact van lokale belastingen) en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het fonds afwijken van het rendement van de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436403
Totale fondsgrootte 967.355.331
Aantal uitstaande participaties 8.635.829
Intrinsieke waarde 112,02
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,28%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Yong Lin
Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Total Return

 

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Annette van der Krogt

Landenbeleid implementeren in EMD-beleggingen

Voor institutionele beleggers is een landenbeleid belangrijk om te voorkomen dat ze in allerlei ad hoc discussies en dilemma’s terecht komen over de vraag of men wel ergens belegd wil zijn. Hoofd MVB Annette van der Krogt en Yong Lin (Portfolio Manager EMD) vertellen er alles over.

Bekijk de video in YouTube (cookies)