Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund heeft als doel door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. Het Fonds heeft als doel door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er kunnen posities worden ingenomen ter optimalisatie van het risico-rendementsprofiel van het Fonds. Hierbij is het streven om de ex-ante tracking error niet boven de 0,5% te laten uitkomen.

 

Emerging Markets Debt zijn een grote beleggingscategorie. De totale omvang van deze markt wordt geschat op USD 11.625 miljard (Bron: JP Morgan, ultimo 2014). Daarvan is 80% genoteerd in lokale valuta. Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn nog geen onderdeel van de benchmark. Mogelijk is hiervoor ruimte in specifieke mandaten binnen een bepaald risicobudget.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436403
Fondsgrootte 557.433.271,77
Aantal participaties 5.176.358,73
Intrinsieke waarde 107,69
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,26%
Transactiekosten* 0,12%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Yong Lin
Benchmark JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926