Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. Het Fonds beoogt door passief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis in lijn te presteren (gecorrigeerd voor de impact van lokale belastingen) met de benchmark. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er kunnen posities worden ingenomen ter optimalisatie van het risico-rendementsprofiel van het Fonds.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436403
Fondsgrootte 566.048.843,97
Aantal participaties 5.482.276,09
Intrinsieke waarde 103,25
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,27%
Transactiekosten* 0,12%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Yong Lin
Benchmark JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926