Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund heeft als doel heeft als doel, na aftrek van kosten, een rendement te behalen gelijk aan of hoger dan de benchmark binnen de gestelde risicokaders.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund heeft als doel heeft als doel, na aftrek van kosten, een rendement te behalen gelijk aan of hoger dan de benchmark binnen de gestelde risicokaders. Er wordt belegd in één of meerdere beleggingsinstellingen die beleggen in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. Hierbij is het streven om de ex-ante tracking error niet boven de 5% te laten uitkomen.

 

Emerging Markets Debt zijn een grote beleggingscategorie. De totale omvang van deze markt wordt geschat op USD 11.625 miljard (Bron: JP Morgan, ultimo 2014). Daarvan is 80% genoteerd in lokale valuta. Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn nog geen onderdeel van de benchmark. Mogelijk is hiervoor ruimte in specifieke mandaten binnen een bepaald risicobudget.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Vastrentend
Fondsgrootte 113.697.512,95
Aantal participaties 1.037.669,15
Intrinsieke waarde 109,57
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,50%
Transactiekosten 0,80%
Toetredingskosten 0,30%
Uittredingskosten 0,37%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Véronique Brands
Benchmark JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926