Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

De Achmea IM Euro Investment Grade Credit Pool heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, Bloomberg Barclays 50% US Agg Credit Total Return Index (EUR hedged) + 50% Euro Agg Credit Total Return Index (EUR hedged).

Fondsfeiten

 

De Achmea IM Euro Investment Grade Credit Pool heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, Bloomberg Barclays 50% US Agg Credit Total Return Index (EUR hedged) + 50% Euro Agg Credit Total Return Index (EUR hedged).

 

Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties die zijn genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar. De nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief goede kredietwaardigheid (‘Investment Grade’). Daarnaast wordt belegd in staatsgerelateerde obligaties met voornamelijk een relatief goede kredietwaardigheid, zoals obligaties van lokale overheden uitgegeven in Euro of Amerikaanse dollar, terwijl hun thuisvaluta een andere is of obligaties van overheidsgerelateerde en supranationale instellingen. Tevens kan in beperkte mate worden belegd in Nederlandse, Duitse en Amerikaanse staatsobligaties.

 

Het beleggingsproces sluit aan bij de bestaande Euro Investment Grade strategie. Actief beheer betekent dat er bewuste keuzes worden gemaakt om van de benchmark af te wijken. Hierbij ligt de focus op de risico-allocatie naar segment, sector en issuers. Kenmerkend voor de strategie is de flexibiliteit bij de inzet van de risico-allocatie. Zo kan er ook bij veranderende marktomstandigheden meerwaarde worden gecreëerd.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 30-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436452
Fondsgrootte 668.421.372,92
Aantal participaties 515.356,44
Intrinsieke waarde 1297,01
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,18%
Transactiekosten* 0,14%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Gwennaële Bruning
Benchmark Bloomberg Barclays 50% US Agg Credit Total Return Index (EUR hedged) + 50% Euro Agg Credit Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926