Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Climate Infrastructure Fund

Het Fonds belegt in (startende) Europese klimaat infrastructuur projecten gericht op hernieuwbare energie uit wind, zon en water als ook energieopslagsystemen.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt in (startende) Europese klimaat infrastructuur projecten gericht op hernieuwbare energie uit wind, zon en water als ook energie opslagsystemen. Deze beleggingen worden gekenmerkt door relatief stabiele, voorspelbare kasstromen met een beperkte blootstelling naar volume risico’s. De beleggingsportefeuille is gericht op schone energie met een betekenisvolle en meetbare impact op de Europese energietransitie naar een lagere CO2 uitstoot.

 

Fondsinformatie t/m 1 november 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-11-2022
ISIN Code NL00150019L2
Fondsgrootte 750.000.000 (beoogd) 
Valuta EUR
Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund is van het type closed-end en heeft een looptijd van 10 tot 12 jaar. Dit betekent dat geen sprake is van inkoop van participaties gedurende de looptijd van het fonds en de belegger tot aan het einde van de looptijd deelnemer blijft. Op dit fonds is een Private Placement Memorandum en Limited Partnership Agreement van toepassing.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

windmolens

Achmea IM Climate Infrastructure Fund investeert € 140 mln in twee onshore windparken

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund biedt institutionele beleggers de mogelijkheid tegen gunstige condities bij te dragen aan de energietransitie in Europa door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille van beleggingen in wind- en zonne-energie en waterkrachtprojecten.

Lees meer over de investering