Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged

Het Fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Het Fonds heeft als doel door actief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) jaarlijks gemiddeld 45 basispunten hoger is dan dat van de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-10-2012
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436429
Fondsgrootte 201.767.535,28
Aantal participaties 198.199,51
Intrinsieke waarde 1.018,00
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,49%
Transactiekosten* 0,39%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Yong Lin
Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Total Return (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926