Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM 30 Year Overlay Fund

Het fonds heeft als doel om partijen te helpen rentegevoeligheid op het 30-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 30-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

Fondsfeiten

 

Het Fonds is opgericht om institutionele partijen te helpen met het afdekken van het renterisico. Het Fonds heeft als doel om rentegevoeligheid naar het 30-jaarspunt op de renteswap curve te creëren. De rentegevoeligheid omvat de waardeverandering bij een renteverandering van1bp (0,01%). Het Fonds belegt in renteswaps, staatsobligaties en liquide middelen om dit doel te verwezenlijken. Hiermee is het Fonds bij uitstek geschikt als LDI product voor individuele pensioenfondsen (of kringen) om het renterisico van pensioenverplichtingen af te dekken.

 

Het beleggingsuniversum bestaat uit Rente swaps, Staatsobligaties, Deelnemingen in Euro Local Government Loans Fund/Euro Money Market Fund en Liquide middelen.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 20-9-2017
Beleggingscategorie Matching
ISIN Code NL0015436270
Fondsgrootte 486.205.476,29
Aantal participaties 4.111.556,00
Intrinsieke waarde 118,25
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,20%
Transactiekosten* 0,08%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Konrad Bassett
Benchmark n.v.t.

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersonen

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194