Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM 30 Year Overlay Fund

Het Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 30-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 30-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

Fondsfeiten

 

Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. Het Fonds is opgericht om institutionele partijen te helpen met het afdekken van het renterisico. Het Fonds heeft als doel om de rentegevoeligheid naar het 30-jaarspunt op de renteswap curve te creëren. De rentegevoeligheid omvat de waardeverandering bij een renteverandering van1bp (0,01%). Het Fonds belegt in renteswaps, staatsobligaties en liquide middelen om dit doel te verwezenlijken.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM 30 Year Overlay Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 20-9-2017
Beleggingscategorie LDI Overlay
ISIN Code NL0015436270
Totale fondsgrootte 523.210.711
Aantal uitstaande participaties 4.879.873
NAV 31-12-2023 107,22
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,20%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Christov Kleijn
Benchmark n.v.t.

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersonen

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194