Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Op koers voor een goed rendement

Samen met pensioenfondsen realiseren wij meer vermogen voor later.

Op koers voor een goed rendement

 

Samen met pensioenfondsen realiseren wij meer vermogen voor later. Met robuust portefeuilleadvies, doeltreffend vermogensbeheer, verantwoord beleggen en doordacht risicomanagement. Maar vooral met 280 betrokken medewerkers.

 

Achmea Investment Management is een zelfstandig onderdeel van Achmea, een solide, niet-beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep met coöperatieve waarden. Wij ondersteunen al ruim 60 jaar pensioenfondsen in Nederland met maatwerkoplossingen. Wij beheren voor klanten een vermogen van ruim € 203 miljard.

 

Meer over onze dienstverlening

Strategische Portefeuille Advies

Strategisch Portefeuille Advies

Door onze omvang en brede kennis van klanten zijn wij uitstekend in staat passende oplossingen te realiseren die aansluiten bij verschillende investment beliefs en governance modellen van pensioenfondsen.

Strategisch Portefeuille Advies
LDI oplossingen

LDI oplossingen

Met een volledig dienstenpakket om renterisico’s optimaal te beheersen bieden wij passende en begrijpelijke oplossingen om renterisico’s te beheersen, zowel op discretionaire basis als in de vorm van fondsen.

LDI oplossingen
Selectie en monitoring

Selectie en Monitoring externe managers

Zorgvuldige selectie en monitoring begint met het maken van keuzes. Vanuit het beleggingsbeleid en de beleggingsovertuigingen van uw pensioenfonds geven wij invulling door de best passende externe manager  te selecteren.

Selectie en Monitoring
MVB

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) zit in ons DNA. Aan de hand van vijf thema’s geven we invulling aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het gaat om de maatschappelijke thema’s Mensenrechten, Arbeidsnormen, Natuur & Milieu, Gezondheid en Klimaatverandering.

MVB

Ook werken bij Achmea?

Bij Achmea Investment Management kun je het verschil maken voor onze klanten, samen met betrokken en goed opgeleide collega’s.

Lees meer

vlaggen duurzaamheid

Sustainable Development Goals

 

Hoe SDG’s kunnen bijdragen aan MVB-beleid van institutionele beleggers. Lees de white paper.

Lees meer (pdf)