Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Climate Infrastructure Fund

Het Fonds belegt in (startende) Europese klimaat infrastructuur projecten gericht op hernieuwbare energie uit wind, zon en water als ook energieopslagsystemen.

Overige informatie

 

Fondsdocumentatie
Factsheet (pdf)
Begrippenlijst duurzaamheidsrisico (pdf)

 

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474