Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM ESG Diversified Return Fund P

Het Fonds belegt indirect in een gediversifieerde mix van aandelen van uitgevende instellingen wereldwijd, aandelen van uitgevende instellingen in opkomende markten, hoogrentende bedrijfsobligaties, staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta en beursgenoteerd vastgoed.

Fondsfeiten

 

Het Fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds streeft een optimaal rendement- en risicoprofiel na en promoot ook sociale en/of ecologische kenmerken. Het Fonds belegt indirect in een gediversifieerde mix van aandelen van uitgevende instellingen wereldwijd, aandelen van uitgevende instellingen in opkomende markten, hoogrentende bedrijfsobligaties, staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta en beursgenoteerd vastgoed.

 

Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023
Fondsnaam Achmea IM ESG Diversified Return Fund P
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 6-7-2023
Beleggingscategorie Aandelen, vastrentend + vastgoed
ISIN Code NL0015001DJ2
Totale fondsgrootte 2.525.027.263
Aantal uitstaande participaties 26.428.840
Intrinsieke waarde 95,54
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Liquiditeit Dagelijks
Benchmark MSCI World Net Total Return Index + MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged) + MSCI Emerging Markets Net Total Return Index + JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return + ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged) + FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index + FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474