Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen.

Rendement

 

Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.

Performance Fonds Benchmark Verschil
1 maand -0.21 -0.3 0.09
3 maanden -4.87 -4.81 -0.06
Dit jaar -13.79 -12.05 -1.74
1 jaar -2.23 -2.55 0.32
3 jaar 11.28 11.41 -0.13
5 jaar 8.34 8.23 0.11

HGEF-Global-Multi-Factor-Equity-Fund-EUR-hedged

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

 

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

sustainable development goals

Meer grip op ESG met thematische aanpak

Een generieke ESG-integratie is vaak niet passend, omdat focus op onderliggende thema’s daarmee verloren kan gaan. Pensioenfondsen zouden ESG beter op een thematische manier kunnen benaderen om meer grip te hebben op hun thematische impact.

Kwartaalupdate factorbeleggen aandelen Q1 2021 (pdf)