Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro’s.

Fondsfeiten

 

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro’s.

 

Het Fonds participeert in het Achmea IM Euro Green Bond Fund. Er is sprake van een master-feeder structuur. Het Fonds (feeder) belegt via dit beleggingsfonds (master) in groene staats- en bedrijfsobligaties.

 

Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023
Fondsnaam Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 6-7-2023
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015001DH6
Totale fondsgrootte 689.347.911
Aantal uitstaande participaties 7.008.923
Intrinsieke waarde 98,35
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Liquiditeit Dagelijks
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474