Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment video's

Regelmatig publiceren wij investment video’s over tal van fiduciaire en vermogensbeheeronderwerpen.

U vindt hier video's over deze onderwerpen

1.  Risicomanagement & rapportages

2.  Investment strategy

3.  Selectie & monitoring externe managers

4.  Maatschappelijk verantwoord beleggen

5.  Pensioenakkoord

 

Een selectie van de investment video’s vindt u op deze pagina. Bezoek ons videokanaal op Youtube voor alle video’s.

 

Achmea IM op Youtube

 

1.  Risicomanagement & rapportages

 

2.  Investment strategy

 

3.  Selectie & monitoring externe managers

 

4.  Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

5.  Pensioenakkoord