Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Long Duration Bond Fund

Het fonds heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark.

Fondsfeiten

 

Het fonds heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark.

 

Het fonds belegt voornamelijk in langlopende investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 17-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436460
Fondsgrootte 727.903.766,67
Aantal participaties 427.901,48
Intrinsieke waarde 1701,10
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,09%
Transactiekosten* 0,01%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926