Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Fiduciair dienstverlener, betrokken pensioenprofessionals

Achmea Investment Management is een toonaangevende speler op de Nederlandse markt voor fiduciair management en vermogensbeheer. Met een team van ruim 325 betrokken medewerkers bieden wij pensioenfondsen dienstverlening op het gebied van Strategisch Portefeuilleadvies, Liability Driven Investments (LDI), Selectie en Monitoring van externe managers, Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en diverse fonds- en mandaatstrategieën.
Strategische Portefeuille Advies

Strategisch Portefeuille Advies

Door onze omvang en brede kennis van klanten zijn wij uitstekend in staat passende oplossingen te realiseren die aansluiten bij verschillende investment beliefs en governance modellen van pensioenfondsen.

Strategisch Portefeuille Advies
LDI oplossingen

LDI oplossingen

Met een volledig dienstenpakket om renterisico’s optimaal te beheersen bieden wij passende en begrijpelijke oplossingen om renterisico’s te beheersen, zowel op discretionaire basis als in de vorm van fondsen.

LDI oplossingen
Selectie en monitoring

Selectie en Monitoring externe managers

Zorgvuldige selectie en monitoring begint met het maken van keuzes. Vanuit het beleggingsbeleid en de beleggingsovertuigingen van uw pensioenfonds geven wij invulling door de best passende externe manager  te selecteren.

Selectie en Monitoring
werkers met windturbines

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) zit in ons DNA. Aan de hand van vijf thema’s geven we invulling aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het gaat om de maatschappelijke thema’s Mensenrechten, Arbeidsnormen, Natuur & Milieu, Gezondheid en Klimaatverandering.

MVB

calculator

Beleggingsbeleid onder de FPR en de SPR

Het nieuwe pensioenakkoord (NPC) heeft consequenties voor de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen.

Lees over ons beleggingsbeleid

Fiduciair dienstverlener, betrokken pensioenprofessionals