Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Investment Highlights

Om u op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken rondom het corona virus en de informatie op de wereldwijde markt publiceren wij hier de 'Investment Highlights', deze bieden een analyse van de ontwikkelingen van de afgelopen week en een vooruitblik op de komende week.

calculator

Beleggingsbeleid onder de FPR en de SPR

Het nieuwe pensioenakkoord (NPC) heeft consequenties voor de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen.

Lees over ons beleggingsbeleid