Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in inflatie gerelateerde staatsobligaties, uitgegeven door Frankrijk en Duitsland.

Duurzaamheidsinformatie


Deze pagina is gewijzigd op 5 april 2024

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is niet van toepassing. Er wordt wel rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Het Fonds neemt de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. Het Fonds classificeert als artikel 6 onder SFDR.

EU-Taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194