Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen. De Portefeuille heeft als doel door actief beheer een extra rendement, voor kosten te behalen ten opzichte van de benchmark. Het Fonds heeft exposure naar de volgende factoren: Waarde, Kwaliteit, Lage Volatiliteit, Momentum en Size (Global Developed Markets Factor Investing).

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2015
Beleggingscategorie Aandelen
ISIN Code NL0015436411
Totale fondsgrootte 663.597.532
Aantal uitstaande participaties 3.344.781
Intrinsieke waarde 198,40
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,23%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index

 

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

smartphone

Corrigeren voor intangible activa verbetert book-to-price factor

Het corrigeren van de boekwaarde voor intangible activa zorgt voor betere vergelijkbaarheid van bedrijven en verbetert daarmee de book-to-price en het geaggregeerde value factor rendement.

Lees meer in de Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen Q3 2022