Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen. Dit fonds past factorbeleggen toe. Bij factorbeleggen ligt de focus op geselecteerde factoren voor een gunstiger risicorendementsprofiel. Het fonds heeft als doel een hoger rendement te behalen dan de MSCI Wereldindex, bij een vergelijkbaar risicoprofiel aan deze index. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsstrategie (factorbeleggen). De factoren waarde, momentum, kwaliteit en volatiliteit zijn geselecteerd vanwege hun sterke risico- en rendementskarakteristieken. Daarnaast is sturing op ESG-integratie een duidelijk voordeel van factorbeleggen t.o.v. indexbeleggen. Achmea IM heeft ruim 15 jaar ervaring in factorbeleggen, zowel in mandaten als in fondsen.

ESG doelstelling

Het MVB-beleid van Achmea IM is van toepassing. Dit betreft het uitstuiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie zal mede gestuurd worden op de ESG-kwaliteit van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO2-reductie.

Meerdere factoren integraal aangestuurd

Onderzoek laat zien dat hoge rendementen en lage risico's vaak samenhangen met een bepaalde factor. Deze factoren komen het best tot hun recht door deze te combineren en integraal aan te sturen. Door de ongewenste correlaties tussen factoren te elimineren kunnen wij zeer gericht bestaande factorpremies verzilveren.

Sterke aandelen capability

Achmea IM heeft een sterk ontwikkelde factor investing capability. Het team is zeer ervaren en heeft een goed trackrecord. Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund is gebouwd op basis van het beproefde factor investing beleggingsproces. Dit proces sluit aan bij de andere factor investing strategieën en wordt uitgevoerd op het extern gevalideerde Achmea IM factor model waar al ruim 15 jaar ervaring mee is.

 

Podcast Engagement in de praktijk

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2015
Beleggingscategorie Aandelen
Fondsgrootte 369.805.436,82
Aantal participaties 2.829.246,52
Intrinsieke waarde 130,71
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,22%
Transactiekosten 0,04%
Toetredingskosten 0,10%
Uittredingskosten 0,05%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Engagement in de praktijk. Beluister nu de podcast!

 

MVB (of ESG) wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Deze podcast bespreekt de samenhang tussen engagement en beleggingsbeslissingen. Met experts op het gebied van MVB en van aandelenbeleggen. 

Luister direct: Engagement in de praktijk.