Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Government Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het Fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.

 

VES-Euro-Government-Bond-Fund

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194

 

Kans op nieuwe euroschuldencrisis

Kans op nieuwe Euroschuldencrisis?

Inflatie is de afgelopen maanden flink gedaald en zal naar verwachting een verdere daling laten zien. Ondertussen kampen de meeste landen in zuidelijk Europa nog steeds met een overheidstekort van ruim boven de 3% en de rente is inmiddels flink opgelopen.

Lees er hier alles over