Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM ESG Global Equity Fund IH

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. In deze participatieklasse wordt de valutaexposure naar Euro afgedekt. Hierbij geldt dat non-Euro exposure niet te allen tijde volledig is afgedekt en dat beperkte non-Euro exposure kan worden aangehouden.

Rendement

Bekijk de rendementen van het Achmea IM ESG Global Equity Fund - IH.

Performance Fonds Benchmark Verschil
1 maand -1.51 -1.87 0.36
3 maanden 6.64 6.38 0.26
Dit jaar 8.31 15.05 -6.75
1 jaar 10.12 12.31 -2.18
3 jaar 5.6 8.14 -2.54
5 jaar

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2023.

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

 

GDEIH-Global-Defensive-Equity-Fund-IH

 

Op 1 juni 2023 is de naam gewijzigd in Achmea IM ESG Global Equity Fund - IH

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926