Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Duurzaamheidsinformatie in beleggingsprocessen

We zijn ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) bijdraagt aan betere beleggingsresultaten. We integreren deze factoren daarom waar mogelijk in het beleggingsproces voor staatsobligaties, credits, Green Bonds en aandelen.

Staatsobligaties

Bij het maken van kwantitatieve en kwalitatieve landenanalyses nemen we waar mogelijk ESG-informatie mee in de weging. Voor beleggingen in staatspapier van opkomende markten kunnen we extra ESG-criteria meenemen, zoals de beoordeling van de mate van democratie, sociale zekerheid of de manier waarop een land omgaat met scholing en milieu. Het meenemen van deze factoren draagt op termijn bij aan een beter voor risico gecorrigeerd rendement van een portefeuille.

Credits

We nemen waar mogelijk ESG-informatie mee in het beheer van al onze portefeuilles. Het integreren van deze informatie is van toegevoegde waarde voor kredietanalyses en beleggingsbeslissingen. Bij hogere ESG-risico’s verlangen we een hogere vergoeding voor het uitlenen van geld. Bij lagere ESG-risico’s voor een onderneming kan de vergoeding lager zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze benadering bijdraagt aan een beter voor risico gecorrigeerd rendement van de beleggingen.

Aandelen

ESG-kenmerken vormen een integraal onderdeel van het aandelenbeleggingsproces. We bepalen voor alle ondernemingen waarin belegd wordt de kwaliteit van relevante en materiële ESG-kenmerken. De score die dit oplevert nemen we mee in het waarderingsmodel voor de onderneming. Dit geeft een goed beeld van de effecten van ESG-kenmerken op de waarde van ondernemingen in het beleggingsuniversum.

 

Naar Integratie MVB

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474