Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund heeft als doel een rendement te behalen in lijn met de benchmark. Het streven is om voornamelijk te beleggen in aandelen van opkomende markten.

Rendement

 

Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.

Performance Fonds Benchmark Verschil
1 maand 1.08 0.86 0.22
3 maanden 10.06 9.87 0.19
Dit jaar 4.93 4.69 0.24
1 jaar 22.99 23.12 -0.13
3 jaar 6.25 6.52 -0.27
5 jaar

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 28 februari 2021.

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926