Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in inflatie gerelateerde staatsobligaties, uitgegeven door Frankrijk en Duitsland.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in inflatie gerelateerde staatsobligaties, uitgegeven door Frankrijk en Duitsland. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-3-2017
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436221
Totale fondsgrootte 116.091.916
Aantal uitstaande participaties 1.065.097
NAV 31-12-2023 109,00
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,25%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark 60% Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Germany Total Return Index Unhedged EUR
40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France Total Return Index Unhedged EUR

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194