Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, de Barclays Inflation Linked Global Index. Het fonds is ‘benchmark-bewust’ en volgt de Barclays Inflation Linked Global Index, maar durft daarvan af te wijken.

Fondsfeiten

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, de Barclays Inflation Linked Global Index. Het fonds is ‘benchmark-bewust’ en volgt de Barclays Inflation Linked Global Index, maar durft daarvan af te wijken.

 

Economische cycli tussen landen lopen uiteen. Daardoor verschillen ook inflatie- en reële rente verwachtingen. De grote verschillen in bèta tussen de individuele landen en de index onderstrepen dit. De fondsbeheerder gebruikt deze divergenties optimaal om uitgesproken actieve posities in te nemen. Zo ontstaat een gespreide portefeuille met een aantrekkelijk verwacht rendement. Als belangrijkste rendementsdrijvers worden er posities ingenomen op het gebied van reële renteverschillenen tussen landen, break-even inflatieverschillen tussen landen en wisselkoersveranderingen.

 

Fondsinformatie t/m 31 maart 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-3-2017
Beleggingscategorie Vastrentend
Fondsgrootte 44.759.961,41
Aantal participaties 430.185,70
Intrinsieke waarde 104,05
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,24%
Transactiekosten* 0,04%
Toetredingskosten 0,10%
Uittredingskosten 0,10%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index (EUR hedged)

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926