Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Duration Matching Fund

Het Fonds biedt een relatief hoge rentegevoeligheid om renterisico efficiënt af te kunnen dekken. Het Fonds stuurt op een voorspelbaar renterisicoprofiel met een duratie van 40 jaar door te beleggen in een dynamische mix van de Achmea Overlay Funds en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.

Fondsfeiten

 

Het Fonds biedt een relatief hoge rentegevoeligheid om renterisico efficiënt af te kunnen dekken. Het Fonds stuurt op een voorspelbaar renterisicoprofiel met een duratie van 40 jaar door te beleggen in een dynamische mix van het Achmea IM 10 Year Overlay Fund, het Achmea IM 20 Year Overlay Fund, het Achmea IM 30 Year Overlay Fund, het Achmea IM 40 Year Overlay Fund, het Achmea IM 50 Year Overlay Fund (hierna “Achmea Overlay Funds") en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.

 

Het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund wordt ingezet als liquiditeitenbuffer om binnen het Fonds zelf aan eventuele bijstortverplichtingen van de Achmea IM Overlay Funds te kunnen voldoen.

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM Duration Matching Fund P
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 6-7-2023
Beleggingscategorie LDI Overlay
ISIN Code NL0015001DM6
Totale fondsgrootte 27.743.764
Aantal uitstaande participaties 276.347
Intrinsieke waarde 100,39
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Liquiditeit Dagelijks
Benchmark n.v.t.

 

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194