Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uw situatie, onze beleggingsstrategieën

Met innovatieve en effectieve beleggingsstrategieën helpt Achmea IM u bij het realiseren van uw doelstellingen. Wij doen dit vanuit fiduciaire dienstverlening en vermogensbeheer. Onze krachtige kernproposities worden zowel in separate mandaten als in de vorm van beleggingsfondsen aangeboden. Achmea IM biedt maatwerk met een brede range van beleggingsstrategieën in vastrentende waarden, aandelen en grondstoffen.

LDI oplossingen

LDI oplossingen

Met een volledig dienstenpakket om renterisico’s optimaal te beheersen bieden wij passende en begrijpelijke oplossingen om renterisico’s te beheersen, zowel voor discretionaire mandaten als in de vorm van overlayfondsen.

LDI oplossingen
Vastrentenden Waarden

Vastrentende waarden

Met innovatieve en klantgerichte oplossingen beheren we meer dan € 36 miljard aan vastrentende waarden. Aan de basis van onze vastrentende strategieën staan beproefde filosofieën en gestructureerde beleggingsprocessen.

Vastrentende waarden
Aandelen

Aandelen

Zijn aandelen het meest passend? Dan heeft u de keuze uit onze standaard oplossingen of kunnen we uw specifieke behoefte vorm geven met een maatwerk oplossing. Dat doen we met beleggingsstrategieën die gebaseerd zijn op onze ruime ervaring met portefeuillebeheer, portefeuille advies en selectie en monitoring van externe managers.

Aandelen
Grondstoffen

Grondstoffen

Op basis van de uitgangspunten van een lange termijn belegger hebben wij onze beleggingsstrategie in de grondstoffenmarkten ontwikkeld. Met deze beleggingsstrategie kunnen we, op basis van gedragsmatige effecten, een beter rendement/risicoverhouding realiseren dan de benchmark.

Grondstoffen
Alternatives

Alternatieve beleggingen

Achmea IM heeft jarenlange ervaring in het beheren van portefeuilles met alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen, private equity, hedge funds en infrastructuur.

Alternatieve beleggingen
Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen

Achmea IM verzorgt het vermogensbeheer voor een reeks aan institutionele beleggingsfondsen.

Beleggingsfondsen

ESG & Private Equity. Beluister nu de podcast!

Als je het goed beschouwt is ESG niets anders dan goed ondernemerschap. Private Equity als asset categorie speelt daarop in door actief de samenwerking aan te gaan met (familie)bedrijven. In deze podcast bespreken de experts hoe ze te werk gaan, en wat dat, ook in het rendement voor pensioenfondsen, betekent.

Beluister hier deze podcast