Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Long Duration Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in langlopende investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in langlopende investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Het Fonds heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er kunnen posities worden ingenomen ter optimalisatie van het risicorendementsprofiel van het Fonds. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het Fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM Long Duration Bond Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 17-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436460
Totale fondsgrootte 686.975.547
Aantal uitstaande participaties 574.086
NAV 31-12-2023 1.196,64
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,10%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Raymond Verstraelen
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474