Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged belegt in de 24 grootste grondstoffen. Spreiding is een strategische reden om in grondstoffen te beleggen.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged belegt in verschillende grondstoffen in de sectoren energie, metalen, granen, softs en veeteelt.

 

Het fonds biedt professionele beleggers de mogelijkheid om in grondstoffen te beleggen met als doel: diversificatie in de beleggingsportefeuille en inflatiebescherming. Spreiding is een belangrijke strategische reden om in grondstoffen te beleggen. Over een langere periode bieden grondstoffen diversificatie versus andere beleggingscategorieen. Grondstoffen renderen daarnaast vooral relatief sterk wanneer de inflatie stijgt of bovengemiddeld is (in tegenstelling tot aandelen).

 

Er wordt belegd in de grondstoffenmarkt door middel van total return swaps op een grondstoffenindex. Daarnaast belegt het fonds in staatsobligaties die dienen als onderpand voor de swaps.

 

Op basis van de uitgangspunten van een lange termijn belegger hebben wij onze beleggingsstrategie in de grondstoffenmarkten ontwikkeld. Deze beleggingsstrategie heeft als doel een betere risico/rendementsverhouding te behalen dan de benchmark.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

De door ons ontwikkelde grondstoffenindex wijkt af van de traditionele benchmark en maakt gebruik van drie factoren: grondstoffenselectie, curvepositionering en roldagen.

 

De strategie is gebaseerd op de Fundamental Law of Active Management en heeft als doelstelling om gedragsmatige alfabronnen met zo min mogelijk belemmeringen zo vaak mogelijk toe te passen. We hanteren daarbij geen fundamentele analyse; wel volgen we de markten uiteraard intensief.

 

Door grondstoffenselectie dynamisch te benaderen, posities verder op de curve te openen en deze eerder dan de benchmark door te rollen, ontstaat een strategie met een betere risico/rendementsverhouding dan de Bloomberg Commodity benchmark. De BCOM index kent per saldo een evenwichtigere verdeling over de subsectoren dan de S&P GSCI, die gedomineerd wordt door olie.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

Achmea IM heeft een lange en uitgebreide ervaring in het beheren van grondstoffenportefeuilles. Dit heeft in de loop van de jaren tot een omvangrijke en stabiele AuM-base geleid. Hierdoor kunnen we tegen relatief lage kosten transacties uitvoeren. De strategie heeft een uitstekend trackrecord, die het resultaat is van het slim omgaan met de combinatie van de genoemde drie factoren. Het team heeft ruime ervaring in het beleggen in grondstoffen, zowel in mandaten als in fondsen.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 2-12-2012
Beleggingscategorie Grondstoffen
ISIN Code NL0015436437
Fondsgrootte 399.333.094,57
Aantal participaties 604.694,47
Intrinsieke waarde 660,39
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,27%
Transactiekosten* 0,30%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Ralph Sandelowsky
Benchmark Bloomberg Commodity Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities? Beluister nu de podcast!

Beleggen in commodities kent een duidelijk doel in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Maar hoe verhoudt zich dat tot maatschappelijk verantwoord beleggen? In deze podcast bespreken de experts van Achmea IM de samenhang tussen commodities en MVB.

Luister de podcast: Hoe maatschappelijk verantwoord is beleggen in commodities?