Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

Het Fonds belegt voornamelijk in als high yield geclassificeerd schuldpapier.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in als high yield geclassificeerd schuldpapier. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023
Fondsnaam Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-7-2007
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436387
Totale fondsgrootte 1.803.573.476
Aantal uitstaande participaties 901.393
Intrinsieke waarde 2.000,87
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,52%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Nuh Yildiz
Benchmark ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained TR Index (EUR hedged)

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474