Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s.

Fondsfeiten

 

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s.

 

Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren. Wij gebruiken ons eigen onafhankelijke raamwerk om te beoordelen of Green Bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles van de International Capital Market Association en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative. Het geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de Green Bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten. Alleen door ons goedgekeurde obligaties worden gerapporteerd als zijnde Green Bonds.

 

Het Fonds heeft als doelstelling om door actief beheer op lange termijn beter te presteren dan de benchmark.

Impactbeleggen met Green Bonds

Green Bonds ofwel ‘groene obligaties’ zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat.

 

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen met de uitgifte van Green Bonds duidelijk maken dat zij zich aan milieudoelstellingen committeren. Daarmee dragen ze bij aan de benodigde emissiereductiedoelstellingen, het financieren van de energietransitie en het aanpassen van de leefomgeving. Beleggers kunnen met deze obligaties invulling geven aan doelinvesteringen en hun duurzaamheidsambities in de beleggingsportefeuille.

Maatwerk in impactbeleggen

Bij beleggen in Green Bonds komen twee kerncompetenties van Achmea Investment Management bij elkaar. Specialisten van ons MVB-team verzorgen de screening en monitoring van de Green Bonds, terwijl ons Credit-team een goed gespreide en renderende portefeuille opbouwt. Op deze manier bieden we op een efficiënte manier professioneel maatwerk als het gaat om impactbeleggingen.

 

Achmea Investment Management is al sinds 2010 actief in de markt voor Green Bonds. Deze markt groeit hard en inmiddels beheren we al meer dan € 1.400 miljoen aan Green Bonds in diverse portefeuilles voor verschillende institutionele klanten.

Geschikt voor institutionele beleggers

De risico- en rendementskarakteristieken van het Green Bond-universum zijn vergelijkbaar met een gecombineerde portefeuille van ‘grijze’ staats- en niet-staatsobligaties. Green Bonds zijn hierdoor uitermate geschikt voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars die klaar zijn om de volgende stap te zetten op het vlak van impactbeleggen.

Meer weten?

White paper green bonds (pdf)

Kwartaalupdate Credits, thema green bonds (pdf)

Podcast De opmars van Green Bonds in de beleggingsportefeuille

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-11-2018
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436486
Fondsgrootte 125.832.000,84 
Aantal participaties 1.109.246,19 
Intrinsieke waarde 113,44
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,34%
Transactiekosten* 0,17%
Toetredingskosten 0,42%
Uittredingskosten 0,00%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Victor Stunnenberg
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2019 t/m 31-12-2019

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

De opmars van green bonds in de beleggingsportefeuille. Beluister nu de podcast!

Green bonds vormen een liquide en transparante vorm van impact investing. In deze podcast bespreken de experts op het gebied van MVB en beleggen de ontwikkelingen in de sterk groeiende markt voor green bonds.

Beluister hier: De opmars van green bonds in de beleggingsportefeuille