Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde green bonds.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde green bonds. Het Fonds beoogt, naast de duurzaamheidsdoelstelling, door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-11-2018
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436486
Fondsgrootte 106.135.559,87
Aantal participaties 1.109.246,19
Intrinsieke waarde 95,68
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,35%
Transactiekosten* 0,04%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Victor Stunnenberg
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

windmolens

3 jaars trackrecord Achmea IM Green Bond Fund

Op 15 november 2021 behaalde het Achmea IM Euro Green Bond Fund het 3 jaars trackrecord. Lees meer over performance, portefeuillestrategie en impact.

Meer hierover in de kwartaalupdate Green Bonds Q4 2021