Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Green Bond Fund

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s.

Fondsfeiten

 

Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren. Wij gebruiken ons eigen raamwerk om te beoordelen of Green Bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles van de International Capital Market Association en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative. Het geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de Green Bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten. Alleen door ons goedgekeurde obligaties worden gerapporteerd als zijnde Green Bonds.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-11-2018
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436486
Fondsgrootte 123.375.242,37
Aantal participaties 1.109.246,19
Intrinsieke waarde 111,22
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,34%
Transactiekosten* 0,04%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Victor Stunnenberg
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

De opmars van green bonds in de beleggingsportefeuille. Beluister nu de podcast!

Green bonds vormen een liquide en transparante vorm van impact investing. In deze podcast bespreken de experts op het gebied van MVB en beleggen de ontwikkelingen in de sterk groeiende markt voor green bonds.

Beluister hier: De opmars van green bonds in de beleggingsportefeuille