Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van uitgevende instellingen die hun hoofdvestiging hebben in opkomende landen, welke aandelen zijn uitgegeven in lokale valuta en genoteerd zijn aan een beurs of handelsplatform.

Fondsfeiten

 

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van uitgevende instellingen die hun hoofdvestiging hebben in opkomende landen, welke aandelen zijn uitgegeven in lokale valuta en genoteerd zijn aan een beurs of handelsplatform. De benchmark van het fonds wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het fonds zo goed mogelijk gevolgd door middel van fysieke replicatie, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het fonds afwijken van het rendement van de benchmark.

 

AOM-Emerging-Markets-Equity-Fund

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

Stijn ter Haar

Absolute COշ-reductie in het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund heeft een scherp MVB-beleid. Portefeuille Manager Stijn ter Haar vertelt er meer over in de video.

Bekijk de video in YouTube (cookies)