Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund heeft als doel een rendement te behalen in lijn met de benchmark. Het streven is om voornamelijk te beleggen in aandelen van opkomende markten.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund heeft als doel een rendement te behalen in lijn met de benchmark.

 

Het streven is om voornamelijk te beleggen in aandelen van opkomende markten. Het fonds hanteert een passieve strategie. De benchmark is de MSCI Emerging Markets Index. De risico’s van aandelenbeleggingen in opkomende markten zijn hoog. Daar staat tegenover dat er gemiddeld genomen sprake is van economische groeicijfers die hoger liggen dan in ontwikkelde markten. Het beleggingsfonds heeft een specifiek beleggingsprofiel. Binnen dit gekozen profiel streeft het fonds naar vermogensgroei op de langere termijn bij een aanvaardbaar risico. Het discretionair vermogensbeheer wordt door de beheerder uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder via managerselectie. MVB-beleid speelt een belangrijke rol bij het samenstellen van de portefeuille en bij de selectie van externe vermogensbeheerders.

 

Fondsinformatie t/m 30 juni 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Aandelen
Fondsgrootte 108.126.379,06
Aantal participaties 810.813,65
Intrinsieke waarde 133,36
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,27%
Transactiekosten 0,24%
Toetredingskosten 0,20%
Uittredingskosten 0,27%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Stijn ter Haar
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Total Return Index

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Engagement in de praktijk. Beluister nu de podcast!

 

MVB (of ESG) wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Deze podcast bespreekt de samenhang tussen engagement en beleggingsbeslissingen. Met experts op het gebied van MVB en van aandelenbeleggen. 

Luister direct: Engagement in de praktijk.