Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Emerging Markets Equity Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van uitgevende instellingen die hun hoofdvestiging hebben in opkomende landen, welke aandelen zijn uitgegeven in lokale valuta en genoteerd zijn aan een beurs of handelsplatform.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van uitgevende instellingen die hun hoofdvestiging hebben in opkomende landen, welke aandelen zijn uitgegeven in lokale valuta en genoteerd zijn aan een beurs of handelsplatform. Het Fonds beoogt door passief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis in lijn te presteren met de benchmark. Het Fonds streeft fysieke replicatie van de benchmark na. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er zijn afwijkende posities mogelijk ten behoeve van efficiënt beheer van het Fonds.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Aandelen
ISIN Code NL0015436320
Fondsgrootte 676.466.717,47
Aantal participaties 4.352.849,20
Intrinsieke waarde 155,41
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,23%
Transactiekosten* 0,04%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Stijn ter Haar
Benchmark MSCI Emerging Markets Net Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Stijn ter Haar

MVB in Emerging Markets Aandelen

Het Achmea IM Emerging Markets Equity Fund heeft een scherp MVB-beleid. Portefeuille Manager Stijn ter Haar vertelt er meer over in de video.

Bekijk de video