Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Stemmen en engagement

Betrokken aandeelhouders richten zich op langetermijnwaardecreatie voor zowel de onderneming als de aandeelhouders.

Met stemmen en engagement kunnen institutionele beleggers invloed uitoefenen op de bedrijven en organisaties waarin ze beleggen. Individueel en in collectief verband. Deze invloed is gericht op het tonen van actief aandeelhouderschap en het bijdragen aan duurzame langetermijnwaardecreatie voor zowel de onderneming als de aandeelhouders. Stemmen en engagement zijn dan ook belangrijke MVB-instrumenten die vragen om een helder beleid en een uitgekiende (escalatie)strategie.

engagement

Engagement

Dialoog is een sterke troef in ons MVB-beleid. We gaan de dialoog aan met ondernemingen over wat wij van hen verwachten op het gebied van maatschappelijk en bestuurlijk relevante onderwerpen.

Lees meer
escalatiestrategie

Escalatiestrategie

Wanneer engagement niet het gewenste effect heeft, volgt een escalatiestrategie. Daarin versterken de verschillende onderdelen van active ownership elkaar.

Lees meer
stemmen op aandeelhoudersvergadering

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

We passen het MVB-beleid toe in onze beleggingspools en maken daarbij actief gebruik van het stemrecht bij ondernemingen. Als het nodig is, zijn we zelf aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen.

Lees meer

Meer weten?

 

Wilt u meer weten over stemmen en engagement en hoe wij u verder kunnen helpen in uw rol als actief aandeelhouder? Neem contact met ons op.

 

Of bekijk de video over impact maken met stemmen en engagement.