Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde non-sovereign investment grade obligaties.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde non-sovereign investment grade obligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 januari 2023
Fondsnaam Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-3-2016
Beleggingscategorie Bedrijfsobligaties
ISIN Code NL0015436338
Totale fondsgrootte 626.475.155
Aantal uitstaande participaties 6.567.817
Intrinsieke waarde 95,39
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,18%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Gwennaële Bruning
Benchmark iBoxx Euro Non-Sovereign Overall Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

fabriekspijpen

De ECB verlegt haar grenzen: naast marktimpact ook klimaatimpact

Onlangs kondigde de ECB plannen aan rond het verminderen van de COշ -intensiteit van haar corporate bonds portfolio. Groene obligaties zullen gunstiger behandeld worden. Daarmee begeeft de ECB zich in de richting van impactbeleggen. Maar wat is de impact op de markt?

Lees de Kwartaalupdate Credits Q3 2022