Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Maak kennis met onze betrokken directie


De statutaire directie van Achmea Investment Management bestaat uit Jacob de Wit (voorzitter) en Hermien Smeets-Flier.

 

De directie is belast met het besturen van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap als beleidsbepaler te vertegenwoordigen. Het directieteam bestaat in totaal uit vier personen, waaronder beide statutair directeuren.

 

 

Jacob de Wit
Jacob de Wit

Directievoorzitter


 

Hermien Smeets-Flier
Hermien Smeets-Flier

Directeur Financiën en Risicomanagement


 

Rogier Krens
Rogier Krens

Directeur Investments


 

Twan van Erp
Twan van Erp

Hoofd Strategisch Portefeuille Advies


 

Directie