Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Stemmen van aandeelhoudersrechten


We passen het MVB-beleid toe in onze beleggingspools en maken daarbij actief gebruik van het stemrecht bij ondernemingen.

Aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen

Als het nodig is, zijn we zelf aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen. Bijvoorbeeld als we namens de beleggingspools het woord willen voeren of vragen willen stellen aan de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen over controversiële financiële of maatschappelijke ondernemingsbeslissingen.

 

Proxy voting

De aandelenpools hebben een internationale portefeuille. We stemmen daarom ook vaak op afstand (proxy voting). Ook hierbij geldt: met een ‘vote disclosure’-systeem geven we dan inzicht in ons stemgedrag.

 

Naar Proxy Voting

 

Publicatie rapportages en stemgedrag
Rapportages en stemgedrag van onze beleggingspools publiceren we op onze website. We bieden u ook de mogelijkheid om voor uw discretionaire aandelenmandaten te stemmen en de resultaten daarvan op uw eigen website te publiceren.

 

Naar Uitvoering MVB

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

verkeersbord boven water

Een concreet plan voor de aanpak van waterproblematiek

Water is de basis voor leven op aarde en een belangrijke grondstof voor vele productieprocessen. Toch is de beschikbaarheid van water niet meer vanzelfsprekend met alle gevolgen van dien. Daarom is het één van onze MVB ambitiethema’s.

Lees over ons actieplan