Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Selectie en monitoring externe managers

Uitgebreide expertise en schaalgrootte in het selecteren en monitoren van de voor u best-passende externe manager.

 

Zorgvuldige selectie en monitoring van externe managers begint met het maken van keuzes. Vanuit het beleggingsbeleid en de beleggingsovertuigingen van uw pensioenfonds geven wij invulling door de best passende externe manager te selecteren.

Uitgebreide en jarenlange teamervaring die tot uw beschikking staat

Ons team Selectie en Monitoring van Externe Managers is een van de meest uitgebreide teams op dit gebied. Het heeft een schat aan ervaring voor alle belangrijke beleggingscategorieën en adviseert over meer dan € 121 miljard (stand per 31-12-2023). Door onze inkoopkracht realiseren we schaalvoordelen voor onze klanten en boeken wij goede resultaten met focus op lange termijn.

 

Op basis van uw keuzes maken wij een kader met managers die passen bij het beleid, beleggingsovertuigingen en risicohouding van uw pensioenfonds. Samen met u onderzoeken we de beste implementatievorm. Ons doel is om binnen de risicokaders voor de portefeuille die beheerders te selecteren die op lange termijn het hoogste rendement behalen.  Onze portefeuillebeheerders stellen met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve analyses en het afnemen van interviews vast of de omstandigheden bij vermogensbeheerders optimaal zijn om in de toekomst een goed rendement te realiseren. Ook een onderzoek naar operationele risico’s maakt deel uit van de selectie.

Zorgvuldige monitoring, transparante rapportage

Als een manager eenmaal is opgenomen in de portefeuille van het pensioenfonds, begint de monitoring. Op basis van rendementen, rapportages en beleggingsportefeuilles bepalen we of ze aan uw en onze verwachtingen blijven voldoen. Daarnaast voeren we regelmatig gesprekken met de managers en rapporteren we daarover aan u. Als een manager niet aan de verwachtingen voldoet of er een betere manager beschikbaar is, wordt deze vervangen.

 

Naar fiduciaire dienstverlening

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194

 

maatwerkoplossing

Maatwerkoplossingen externe managers

Het team Externe Managers selecteert de best passende externe vermogensbeheerder wereldwijd.

Bekijk de video over het selectieproces

Bekijk de video over de selectiecriteria