Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen, met name in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan)..

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen, met name in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Het fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark.

ESG-kenmerken

Het MVB-beleid van Achmea IM is van toepassing. Dit betreft het uitsluiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie zal mede gestuurd worden op de ESG-ratings van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO2-reductie.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-10-2012
Beleggingscategorie Aandelen
ISIN Code NL0015436478
Fondsgrootte 2.979.253.892,87
Aantal participaties 1.053.203,30
Intrinsieke waarde 2.828,75
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,11%
Transactiekosten* 0,06%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

ESG-integratie en -monitoring in de beleggingsportefeuille

Beluister de podcast met Annette van der Krogt, Hoofd MVB en Wim Barentsen, Chief Strategist of ga naar uw favoriete podcast app.

Luister direct (podcast)