Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan).

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Het Fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het Fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in het prospectus, ten opzichte van de benchmark mogelijk.

 

AWW-Global-Enhanced-Equity-Fund-EUR-hedged

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

Banner Kwartaalupdate Factorbeleggen aandelen Q3-2021

Van uitsluiten naar insluiten

Traditioneel wordt duurzaam beleggen in (aandelen)portefeuilles vaak vormgegeven via uitsluitingen, engagement, voting en ook ESG-integratie. Voor pensioenfondsen die een duurzame portefeuille willen opbouwen, zijn er inmiddels veel meer mogelijkheden dankzij de beschikbaarheid en kwaliteit van steeds meer ESG-data.

Lees hierover in de Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen Q3 2021