Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM 40 Year Overlay Fund

Het fonds heeft als doel om partijen te helpen rentegevoeligheid op het 40-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 40-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

Fondsfeiten

 

Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. De doelstelling is om institutionele partijen te helpen met het afdekken van renterisico. Dit specifieke fonds heeft als doel om partijen te helpen rentegevoeligheid op het 40-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 40-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.

 

Het beleggingsuniversum bestaat uit Rente swaps, Staatsobligaties, Deelnemingen in Euro Local Government Loans Fund/Euro Money Market Fund en Liquide middelen.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 20-9-2017
Beleggingscategorie Matching
ISIN Code NL0015436262
Fondsgrootte 239.119.050,23
Aantal participaties 1.962.674,00
Intrinsieke waarde 121,83
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,20%
Transactiekosten* 0,09%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Konrad Bassett
Benchmark n.v.t.

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194