Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Fiduciair management, vermogensbeheer en impactoplossingen

Samen met klanten vergroten wij impact.

Onze dienstverlening

Gebaseerd op onze diepgewortelde pensioenkennis en gedreven door onze coöperatieve identiteit creëren wij impact met fiduciair management, vermogensbeheer en klanten.

Clock

Fiduciaire dienstverlening

Wij bieden klanten robuuste portefeuilleconstructie-, risicomanagement- en managerselectie-
oplossingen.

Lees meer
vastrentend

Vermogensbeheer

Wij managen beleggingsoplossingen vanuit klantspecifieke investment beliefs en met focus op outperformance.

Lees meer
MVB Wereldbol

Impactoplossingen

Wij adviseren en begeleiden institutionele beleggers bij het vinden van de juiste balans tussen rendement, risico en maatschappij. Samen met klanten vergroten wij impact.

Lees meer

Wet Toekomst Pensioenen (Wtp)

 

Bij de overstap naar de Wtp horen leeftijdsafhankelijk beleggen en andere verantwoordelijkheden tussen pensioenfonds, pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder. Wij brengen pensioenfondsen verder met een goede voorbereiding op de transitie naar een nieuwe pensioenregeling.  Lees meer

 

We hebben intensief contact. We hebben een professionele, maar warme relatie en spreken elkaar aan als professionals.

Bestuurslid Rabobank Pensioenfonds

Zeist

Goed geïnformeerd met onze diepgaande kennis en expertise

Actuele marktontwikkelingen en beleggingsthema’s, scenario-analyses en nieuws- en persberichten.

Verder met actuele beleggingsthema’s