Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Climate Infrastructure Fund

Het Fonds belegt in (startende) Europese klimaat infrastructuur projecten gericht op hernieuwbare energie uit wind, zon en water als ook energieopslagsystemen.

Duurzaamheidsinformatie

 

Deze pagina is gewijzigd op 17 november 2022

 

Het Achmea IM Climate Infrastructure Fund (hierna ‘Fonds’) heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de milieudoelstelling ‘het tegengaan van klimaatverandering en de impact daarvan’ door te investeren in infrastructuur gericht op hernieuwbare energie uit wind, zon water en biomassa als ook energie opslagsystemen.

 

Het Fonds heeft als doel om tenminste 90% van haar portefeuille te beleggen in duurzame beleggingen die in lijn zijn met de geformuleerde milieudoelstellingen. Dit wordt bereikt door investeringen in ‘EU Taxonomy aligned’ investeringen met een directe bijdrage aan de milieudoelstelling 'klimaatverandering mitigatie' als gedefinieerd in artikel 10 van de ‘EU Taxonomy Regulation’ ('Taxonomy aligned beleggingen') of andere milieu gerelateerde duurzame beleggingen in overeenstemming met artikel 2 (17) van de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR). Deze investeringen hebben een meetbare positieve bijdrage aan de ‘United Nations Sustainability Development Goals’ (UN SDG) #7 “Betaalbare en schone energie” en #13 “Klimaat actie”. Om de bijdrage te meten aan de milieudoeltelling, gebruikt het Fonds duurzaamheidsindicatoren.

 

De beleggingsstrategie van het Fonds bestaat uit de generatie van rendement door het doen van investeringen in en het bouwen van een gediversifieerde portefeuille van schone energie activa, zoals onshore en offshore windparken, PV zonneparken, hydro-energie fabrieken, of andere hernieuwbare infrastructuur beleggingen. Deze kunnen operationeel zijn of in aanbouw. Aanvullend kunnen andere doelactiva in de batterij energie opslagsysteemsector onderdeel zijn van de beleggingsstrategie.

 

Terwijl de milieudoelstelling wordt nagestreefd zorgt het Fonds ervoor dat het geen significante schade veroorzaakt ten aanzien van enig milieu of sociaal doel. Dit wordt gewaarborgd door een veelzijdige due diligence en monitoringsproces voor de acquisitie en gedurende de levensduur van de beleggingen. Het Fonds neemt ‘principle adverse impact indicators’ in beschouwing gedurende de beleggingsbeslissing en in het monitoren van de beleggingen en heeft als doel om potentiële negatieve effecten te verminderen door passende en project-specifieke maatregelen. Voor directe contractanten wordt ervoor gezorgd dat de ‘OECD Guidelines for Multinational Enterprises’ en de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ worden nageleefd. In het algemeen zal compliance met goede governance praktijken een essentieel onderdeel zijn van de beleggingsstrategie.

 

Lees verder over Duurzaamheid (pdf, engels)

Lees verder over SFDR Pre contractuele informatie Achmea IM Climate Infrastructure Fund CV (pdf)

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474