Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde non-sovereign investment grade obligaties.

Overige informatie

 

Fondsdocumentatie
Factsheet
Prospectus
Fondsvoorwaarden
Begrippenlijst duurzaamheidsrisico

 

Jaarverslagen

2021
2021 (bijlagen)

 

2020
2020 (bijlagen)

 

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926