Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Goed voorbereid op de Wtp

Leeftijdsafhankelijk beleggen en andere verantwoordelijkheden tussen pensioenfonds, pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder. 

 

De Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) betekent een overstap naar een nieuwe wereld. Straks wordt er alleen nog pensioen opgebouwd in premieregelingen. De pensioentoezegging wordt een persoonlijk pensioenvermogen. Dit heeft consequenties voor de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen.

 

Het moet een transparanter en persoonlijker pensioen opleveren dat beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, levensverwachting en risicobereidheid van deelnemers. Pensioenfondsen hebben daarbij de keuze tussen de Solidaire Premieregeling (SPR) en de Flexibele Premieregeling (FPR). Een breed gespreid beleggingsuniversum blijft gewenst.

Ook werken bij Achmea?

Bij Achmea Investment Management kun je het verschil maken voor onze klanten, samen met betrokken en goed opgeleide collega’s.

Lees meer