Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged

Het Fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen.

Fondsfeiten

 

Het fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. De benchmark van het fonds wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het fonds afwijken van het rendement van de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 17-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436429
Totale fondsgrootte 439.947.136
Aantal uitstaande participaties 416.013
NAV 31-12-2023 1.057,53
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,31%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Yong Lin
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return (EUR hedged)

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474