Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged belegt wereldwijd hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen. Dit fonds past factorbeleggen toe. Bij factorbeleggen ligt de focus op geselecteerde factoren voor een gunstiger risicorendementsprofiel. Het fonds heeft als doel een hoger rendement te behalen dan de MSCI Wereldindex, bij een vergelijkbaar risicoprofiel aan deze index. In deze Participatieklasse worden valutarisico’s grotendeels afgedekt.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsstrategie (factorbeleggen). De factoren waarde, momentum, kwaliteit en volatiliteit zijn geselecteerd vanwege hun sterke risico- en rendementskarakteristieken. Daarnaast is sturing op ESG-integratie een duidelijk voordeel van factorbeleggen ten opzichte van indexbeleggen. Achmea IM heeft ruim 15 jaar ervaring in factorbeleggen, zowel in mandaten als in fondsen.

ESG-kenmerken

Het MVB-beleid van Achmea IM is van toepassing. Dit betreft het uitsluiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie zal mede gestuurd worden op de ESG-ratings van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO2-reductie ten opzichte van de benchmark.

Meerdere factoren integraal aangestuurd

Onderzoek laat zien dat hoge rendementen en lage risico's vaak samenhangen met een bepaalde factor. Deze factoren komen het best tot hun recht door deze te combineren en integraal aan te sturen. Door de ongewenste correlaties tussen factoren te elimineren kunnen wij zeer gericht bestaande factorpremies verzilveren.

Sterke aandelen capability

Achmea IM heeft een sterk ontwikkelde factor investing capability. Het team is zeer ervaren en heeft een goed trackrecord. Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund is gebouwd op basis van het beproefde factor investing beleggingsproces. Dit proces sluit aan bij de andere factor investing strategieën en wordt uitgevoerd op het extern gevalideerde Achmea IM factor model waar al ruim 15 jaar ervaring mee is.

 

Podcast Engagement in de praktijk

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-6-2017
Beleggingscategorie Aandelen
ISIN Code NL0015436304
Fondsgrootte 378.698.734,98
Aantal participaties 2.296.598,36
Intrinsieke waarde 164,90
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,25%
Transactiekosten* 0,14%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

ESG-integratie en -monitoring in de beleggingsportefeuille

Beluister de podcast met Annette van der Krogt, Hoofd MVB en Wim Barentsen, Chief Strategist of ga naar uw favoriete podcast app.

Luister direct (podcast)