Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged heeft als doel een hoger en stabieler rendement te behalen dan de MSCI Wereldindex 100% hedged to EUR net total return index over een periode van 5 jaar.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged heeft als doel een hoger en stabieler rendement te behalen dan de MSCI Wereldindex 100% hedged to EUR net total return index over een periode van 5 jaar. De beheerder van het fonds zal valutarisico’s grotendeels afdekken.

 

Dit fonds past factorbeleggen toe. Bij factorbeleggen ligt de focus op geselecteerde factoren voor een gunstiger risico- en rendementsprofiel. Onderzoek laat zien dat hoge rendementen en lage risico's vaak samenhangen met een bepaalde factor. Bij factorbeleggen wordt bewust ingespeeld op deze factoren: waarde, kwaliteit, omvang, trend en volatiliteit. Deze factoren komen het best tot hun recht door deze te combineren en integraal aan te sturen. Door de ongewenste correlaties tussen factoren te elimineren kunnen wij zeer gericht bestaande factorpremies verzilveren.

 

Fondsinformatie per 31 januari 2020
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-6-2017
Beleggingscategorie Aandelen
Fondsgrootte 254.219.570,69
Aantal participaties 2.089.506,26
Intrinsieke waarde 121,66
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,25%
Transactiekosten* 0,03%
Toetredingskosten 0,10%
Uittredingskosten 0,05%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Engagement in de praktijk. Beluister nu de podcast!

 

MVB (of ESG) wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Deze podcast bespreekt de samenhang tussen engagement en beleggingsbeslissingen. Met experts op het gebied van MVB en van aandelenbeleggen. 

Luister direct: Engagement in de praktijk.