Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade bedrijfsobligaties.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt voornamelijk in euro gedenomineerde investment grade bedrijfsobligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 mei 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-12-2019
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436213
Fondsgrootte 103.018.512,45
Aantal participaties 1.096.635,77
Intrinsieke waarde 93,94
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,31%
Transactiekosten* 0,06%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Martijn Hesterman
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Kwartaalupdate Credits Q4 2021

Engelandvaarders, een uitstapje naar bedrijfsobligaties in Britse ponden voor extra rendement

Oplopende inflatie zorgt voor renteverschillen tussen obligaties in ponden en obligaties in euro’s.

Lees hoe beleggers daarvan profiteerden, in de Kwartaalupdate Credits Q4 2021