Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund heeft als doel door actief beheer een bruto outperformance van 50 bps per jaar te behalen ten opzichte van de benchmark, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index.

Fondsfeiten

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de Barclays Euro Treasury benchmark.

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de Barclays Euro Treasury benchmark.

Het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund heeft als doelstelling om door actief beheer op een 3 jaars voortschrijdende termijn en voor kosten 50 basispunten op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Het streven hierbij is om de ex ante tracking error niet boven de 2% te laten uitkomen.

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de Barclays Euro Treasury benchmark.

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de Barclays Euro Treasury benchmark.

Het Fonds streeft naar een portefeuille waarvan het ESG profiel beter is dan het ESG profiel van de benchmark. Ook streeft het Fonds naar een portefeuille waarvan de CO2-intensiteit lager is dan de CO2-intensiteit van de benchmark.

 

Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de Barclays Euro Treasury benchmark.

De benchmark voor het Fonds is de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index.

 

Fondsinformatie 31-1-2020
Vestigingsland Nederland
Aanvangsdatum 1-12-2019
Beleggingscategorie Vastrentend
Fondsgrootte 100.992.228,95
Aantal participaties 998.989,35
Intrinsieke waarde 101,09
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten Beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende Kosten 0,30%
Toetredingskosten 0,38%
Uittredingskosten 0,00%
Liquiditeit Ten minste maandelijks
Portefeuillemanager Reinout van Harderwijk
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926